Татарстан Республикасы Дәүләт Советына соңгы вакытта кергән закон проектлары исемлеге

 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советына кергән Татарстан Республикасы законы проектлары һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы закон чыгару инициативалары


(закон проекты тексты; аңлатма; закон кабул итүгә бәйле рәвештә үз көчләрен югалтуы танылырга, туктатып торылырга, үзгәртелергә яисә кабул ителергә тиешле Татарстан Республикасы закон актлары исемлеге һәм финанс-икътисадый нигезләү керде) 

Татарстан Республикасы законы проекты исеме
Закон проектын кертү инициаторы 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советына керү көне
414-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары турында» Татарстан Республикасы Законының 43 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2018 елның 12 гыйнварында

413-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә 2017 елның 29 декабрендә
412-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 18 декабрендә
411-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елга, 2018  һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 18 декабрендә
406-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Кукмара муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Татарстан Республикасы Кукмара суд районы буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары суд участокларының чикләре турында” Татарстан Республикасы Законына  үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә 2017 елның 8 декабрендә

404-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Адреслылык принцибын саклау һәм мохтаҗлык критерийларын куллану бурычларыннан чыгып социаль яклау чараларын бирүне исәпкә алу һәм камилләштерү өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 25 ноябрендә
399-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 23 октябрендә

394-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы территориясендә алкоголь продукциясен ваклап сату вакытына, шартларына һәм урыннарына карата өстәмә чикләүләр һәм Татарстан Республикасының кайбер закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Р.Т. Борһанов тарафыннан кертелә

2017 елның 2 октябрендә

393-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында"

Татарстан Республикасы Президенты

2017 елның 2 октябрендә

392-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында"

Татарстан Республикасы Президенты

2017 елның 2 октябрендә

389-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 18 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Р.Т. Борһанов тарафыннан кертелә

2017 елның 29 сентябрендә

388-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 11 сентябрендә

386-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2018 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәркемгә мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга гражданнарның хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә финанс чыгымнары нормативларын раслау турында»

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 11 сентябрендә

384-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында" 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 сентябрендә

383-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 сентябрендә

382-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы һәлакәттән коткару хезмәтләре һәм һәлакәттән коткару формированиеләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 сентябрендә

380-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен Татарстан Республикасында 2018 елга пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында" 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 сентябрендә

379-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 статьясына үзгәреш кертү турында"

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә

2017 елның 7 сентябрендә

374-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Алексеевск муниципаль районының "Биләр авыл җирлеге" һәм "Урман Асты Шонталасы авыл җирлеге" муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Алексеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы хакында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында"

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 22 августында

372-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында гражданнарның эконом класслы торак сатып алуга хокукларын гамәлгә ашыру өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июлендә

370-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында

 Нурлат муниципаль районы Советы белән кертелә

2017 елның 5 июлендә

367-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 20 июнендә

366-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 19 июнендә

365-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Зеленодольск муниципаль районының «Карамалы Тау шәһәр тибындагы поселогы» һәм «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлекләренең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 июнендә

362-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 8.1 статьясына һәм «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 12 июнендә

360-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында янгыннан ирекле саклау турында» Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 12 июнендә

359-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июнендә

358-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июнендә

357-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм тынлыкны саклау турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 июнендә

352-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы законының 6 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 26 маенда

351-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2016 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында"

Татарстан Республикасы
Президенты тарафыннан
кертелә

2017 елның 24 маенда

350-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2016 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында"

Татарстан Республикасы
Президенты тарафыннан
кертелә

2017 елның 24 маенда

349-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Федераль законны гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 18 маенда

348-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында универсаль электрон карталарны чыгару, бирү һәм аларга хезмәт күрсәтү эшчәнлеген оештыруның аерым мәсьәләләре турында» Татарстан Республикасы Законын үз көчен югалткан дип тану хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 18 маенда

347-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында сәнәгать сәясәте турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 15 маенда

345-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасы Җир кодексының 333 статьясына үзгәреш кертү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

 

 2017 елның 3 маенда

344-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында архив эше турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 3 маенда

343-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында” Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ш.Ш. Яһудин тарафыннан кертелә

 2017 елның 2 маенда

341-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына җәмәгать урыннарында исерек хәлдә йөрүче һәм мөстәкыйль рәвештә хәрәкәтләнү яки әйләнә-тирә мохиттә ориентлашу сәләтен югалаткан затларга махсуслаштырылган учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 22 апрелендә

340-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 21 апрелендә

338-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфа-тирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 апрелендә

337-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 17 һәм 18 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 7 апрелендә

336-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 7 апрелендә

335-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында»

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутатлары
Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин
тарафыннан кертелә

2017 елның 3 апрелендә

332-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Законының 3 нче статьясына үзгәреш кертү хакында»

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары А.Ш. Бикмурзин,
Ф.Г. Минигулов,
тарафыннан кертелә

2017 елның 20 мартында

333-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 7.3 һәм 8.1 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 20 мартында

331-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы документларының мәҗбүри нөсхәсе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 16 мартында

330-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Кукмара районының Кукмара шәһәр тибындагы поселогын үзгәртеп кору һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 мартында

329-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
И.Ә. Касыймов тарафыннан кертелә

2017 елның 13 мартында

328-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 13 мартында

326-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм “Чистай муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы тарафыннан тәкъдим ителә

2017 елның 6 мартында

324-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законының 21 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары А.Р. Гәбделҗанов,
Х.З. Гыйниятов,
С.М. Захарова,
Е.И. Кузьмичева,
И.Х. Мезикова тарафыннан кертелә

2017 елның 6 мартында

323-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте турында” Татарстан Республикасы Законының 111 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутатлары
К.А. Владимирова, Т.В. Воропаева,
С.М. Захарова,
Р.Р. Юсупов
тарафыннан кертелә

2017 елның 2 мартында

321-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 февралендә

319-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 6 февралендә

317-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы Алабуга районы территориясендә төзелгән сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зона һәм Татарстан Республикасының Югары Ослан һәм Лаеш муниципаль районнары территориясендә урнашкан «Иннополис» техник-гамәлгә кертү тибындагы махсус икътисадый зонасы оешмалары-резидентлары өчен табышка салым буенча салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

 2017 елның 2 февралендә

315-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы территориясендә алкоголь продукциясен ваклап сату вакытына, шартларына һәм урыннарына карата өстәмә чикләүләр һәм Татарстан Республикасының кайбер закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Р.Т. Борһанов, М.Һ. Галиев тарафыннан кертелә

2017 елның 31 гыйнварында

313-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Татарстан Республикасының «Оешмалар милкенә салым турындагы» Законының 3 статьясының 1 өлешенә үзгәрешләр кертү турында

 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Н.Ө. Мәганов тарафыннан кертелә

2017 елның 23 гыйнварында

312-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 17 гыйнварында

311-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Карамалы тау шәһәр тибындагы поселогы" һәм "Свияжск (Зөя) авыл җирлеге"муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законы үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 гыйнварында