Татарстан Республикасы Дәүләт Советына соңгы вакытта кергән закон проектлары исемлеге

Татарстан Республикасы Дәүләт Советына кергән Татарстан Республикасы законы проектлары һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы закон чыгару инициативалары


(закон проекты тексты; аңлатма; закон кабул итүгә бәйле рәвештә үз көчләрен югалтуы танылырга, туктатып торылырга, үзгәртелергә яисә кабул ителергә тиешле Татарстан Республикасы закон актлары исемлеге һәм финанс-икътисадый нигезләү керде) 

Татарстан Республикасы законы проекты исеме
Закон проектын кертү инициаторы 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советына керү көне

7-6 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»  Татарстан Республикасы Законының 21 һәм 18 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты А.В. Тыгин тарафыннан кертелә 2019 елның 2 октябрендә
621-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Тоткарланган транспорт чараларын махсуслаштырылган урынга күчерү, аларны саклау, кире кайтару, күчерү һәм саклаубәясен түләү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 18 сентябрендә
617-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен 2020 елга Татарстан Республикасында пенсионерның яшәү минимумы  күләмен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 6 сентябрендә
616-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2020 елга Татарстан Республикасында хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган төбәк коэффициентын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 6 сентябрендә
615-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортларны төзүгә бәйле эшчәнлеген дәүләт тарафыннан тикшереп торуны (күзәтчелек итүне) гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр  кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 4 сентябрендә
614-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында дәүләт бүләкләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 4 сентябрендә
612-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2020 елга мәктәпкәчә белем бирә торган белем бирү программалары буенча эшләүче Татарстан Республикасы муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 3 сентябрендә
611-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2020 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәм һөнәри белем бирү учреждениеләрендә һәркемгә мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга гражданнарның хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә финанс чыгымнары нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 3 сентябрендә
610-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы Чаллы шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 17 августында
604-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 10 июлендә
603-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты "Татарстан Республикасы Җир кодексының 33(3) статьясына үзгәрешләр кертү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 10 июлендә
602-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2030 елга кадәр чорга Татарстан Республикасының ягулык-энергетика комплексын үстерү стратегиясен раслау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 10 июлендә
601-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Р.И. Вәлиев,
Т.П. Ларионова тарафыннан кертелә

2019 елның 9 июлендә
599-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты "Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертел 2019 елның 1 июлендә
598-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты "Татарстан Республикасы Гаилә кодексына үзгәрешләр кертү турындa"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә
2019 елның 26 июнендә
596-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты “Җир асты байлыклары турында” Татарстан Республикасы Законының  35(8.2)  статьясына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы проектына Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев,
Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә
2019 елның 19 июнендә
592-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертел 2019 елның 28 маенда
591-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 27 маенда
590-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 27 маенда

589-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 24 маенда
588-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Оешмалар милкенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 23 маенда
587-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Китапханәләр һәм китапханә эше турында» Татарстан Республикасы Дәүләт Советының депутатлары Р.И. Вәлиев, А.Г. Исаева тарафыннан кертелә  
586-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты “Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында” Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Дәүләт Советының депутатлары Р.И. Вәлиев, А.Г. Исаева тарафыннан кертелә  
583-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Конституция суды тарафыннан кертелә 2019 елның 13 маенда
582-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты К.Г. Садриев тарафыннан кертелә 2019 елның 13 маенда
581-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2018 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында» Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан кертелә 2019 елның 13 маенда
580-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2018 елгы Татарстан Республикасы үтәлеше турында»
Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан кертелә
2019 елның 13 маенда
579-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты “Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турында” Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты М.Һ. Галиев тарафыннан кертелә 2019 елның 30 апрелендә
577-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 12 апрелендә
575-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелеше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 8 апрелендә
574-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы закон актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуларын тану турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 8 апрелендә
573-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында инновация эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 8 апрелендә

570-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты “Татарстан Республикасы законнарын, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм аның Президиумы кабул иткән башка актларны бастырып чыгару һәм аларның үз көченә керүе тәртибе турында” Татарстан Республикасы Законының 4 статьясына үзгәреш кертү хакында”

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ш.Ш. Яһудин тарафыннан кертелә 2019 елның 3 апрелендә
569-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасының «Оешмалар милегенә салым турындагы» Законына үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Н.Ө. Мәганов тарафыннан кертелә 2019 елның 28 мартында
568-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына   Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 14 мартында
567-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 14 мартында
566-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 14 мартында

564-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында музейлар һәм музей эше турында» Татарстан Республикасы Законының 20 һәм 23 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты тарафыннан кертелә 2019 елның 4 мартында

562-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты “Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә

2019 елның 2 мартында
560-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты Аерым  муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм “Чистай муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” һәм “Алексеевск муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә
2019 елның 22 февралендә
558-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законының 5 статьясының алтынчы өлешен үз көчен югалткан дип санау хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 18 февралендә
556-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакынд Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 11 февралендә
555-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 11 февралендә
553-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Махсус инвестиция контрактларында катнашучы оешмалар өчен оешмалар табышына салым буенча салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 11 февралендә
552-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Салым түләүчеләрнең аерым категорияләре өчен оешмалар табышына салым буенча салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 11 февралендә
551-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «2006 – 2020 елларга Татарстан Республикасының ягулык-энергетика комплексын үстерү программасын раслау турында» Татарстан Республикасы Законын үз көчен югалткан дип тану хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2019 елның 8 февралендә
547-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законының 61 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты А.Г. Фомичев тарафыннан кертелә 2019 елның 30 гыйнварында
546-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының депутатлары Р.И. Вәлиев, А.Р. Гәбделҗанов, А.Г. Исаева тарафыннан кертелә 2019 елның 29 гыйнварында
544-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына балигъ булмаганнарның эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләрен төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясындагы 2 өлешенең үз көчен югалтуын тану турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Ш.Ш. Яһудин һәм Р.Г. Ногманов тарафыннан кертелә 2019 елның 25 гыйнварында
543-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында» Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ш.Ш. Яһудин тарафыннан кертелә 2019 елның 25 гыйнварында
541-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы Экология кодексының 119 статьясына үзгәреш кертү турында» Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә 2019 елның 23 гыйнварында
539-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты  М.Ә. Гайнуллов тарафыннан кертелә 2019 елның 23 гыйнварында
538-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында» Татарстан Республикасы Законының 8 һәм 15 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты А.В. Комисаров тарафыннан кертелә 2019 елның 22 гыйнварында
537-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты «Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ә.Г. Галәвев тарафыннан кертелә 2019 елның 22 гыйнварында
536-5 номерлы Татарстан Республикасы законы  проекты «Муниципаль милектәге мөлкәтне бүлешүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итү тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты К.Г. Садриев тарафыннан кертелә 2019 елның 22 гыйнварында
534-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга кагылышлы өлешендә муниципаль район (шәһәр округы) башкарма комитеты җитәкчесе өчен контракт шартлары турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясын үз көчен югалткан дип тану хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2018 елның 19 декабрендә

524-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законына  үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы  Дәүләт Советы депутатлары  Р.И.Вәлиев, И.Р. Гафуров, А.Г. Исаева, М.Х. Саләхов тарафыннан кертелә

2018 елның 29 ноябрендә
518-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 18 статьясына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелгән 2018 елның 31 октябрендә

516-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында»  Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелгән 2018 елның 29 октябрендә
515-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелгән 2018 елның 26 октябрендә

513-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Татарстан Республикасы Гаилә кодексына үзгәрешләр кертү турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә 2018 елның 19 октябрендә
510-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге турында” Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә 2018 елның 15 октябрендә
507-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында” Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 14 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында”  Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты тарафыннан кертелә 2018 елның 12 октябрендә
503-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 26 һәм 28 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында»
Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә 
2018 елның 5 октябрендә
501-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы Җир кодекс на үзгәрешләр кертү турында”

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә 2018 елның 28 сентябрендә
500-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында" Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты – Татарстан Республикасы Президенты 2018 елның 27 сентябрендә
499-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында" Закон чыгару инициативасы хокукы субъекты – Татарстан Республикасы Президенты 2018 елның 27 сентябрендә
498-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 19 сентябрендә

496-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы Конституция суды турында” Татарстан Республикасы Законының 40 һәм 41 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Конституция суды тарафыннан кертелә 2018 елның 15 сентябрендә
494-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә, шулай ук торак-төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортларны төзүгә бәйле эшчәнлеген дәүләт тарафыннан тикшереп торуны (күзәтчелек итүне) гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында”  Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты 2018 елның 14 сентябрендә
491-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында     Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 12 сентябрендә
490-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен Татарстан Республикасында 2019 елга пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 12 сентябрендә
489-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 12 сентябрендә
488-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында музейлар һәм музей эше турында» Татарстан Республикасы Законының 5 статьясындагы 8 пунктын үз көчен югалткан дип тану хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 11 сентябрендә
487-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Мәдәният турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 11 сентябрендә
486-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2019 елга Татарстан Республикасында хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган региональ коэффициентны билгеләү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 11 сентябрендә
484-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2019 елга Татарстан Республикасында муниципаль мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алу хокукларын гамәлгә ашыру дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 сентябрендә
483-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2019 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәркемгә мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга гражданнарның хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә финанс чыгымнары нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 4 сентябрендә
482-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминләштерүе турында» Татарстан Республикасы Законының 5 статьясына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 4 сентябрендә
477-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында сәнәгать сәясәте турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты М.Һ.Галиев тарафыннан кертелә
2018 елның 28 августында
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә
2018 елның 1 августында
473-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Җир асты байлыклары турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары
Т.Г. Һадиев,
Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә
2018 елның 27 июлендә
472-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Прокуроры тарафыннан кертелә 2018 елның 2 июлендә
469-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында»
Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 13 июнендә
468-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законының 111 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары
С.М. Захарова,
Т.В. Воропаева,
Л.Н. Маврина,
Г.Н. Глушков тарафыннан кертелә
2018 елның 9 июнендә
467-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге территориясе чикләре һәм аның статусы турында» һәм «Питрәч муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 9 июнендә
466-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында куллану кәрзине турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 9 июнендә
465-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистры турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 июнендә
464-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 июнендә

462-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 июнендә
461-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 июнендә
457-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында җирле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 23 маенда
454-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Минзәлә муниципаль районының «Коноваловка авыл җирлеге» һәм «Иске Маҗын авыл җирлеге» муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Минзәлә муниципаль  районы» муниципаль берәмлегенең  һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен  билгеләү һәм аларның статусы турында»  Татарстан Республикасы  Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә 2018 елның 8 маенда

453-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме турында” Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары
Т.Г. Һадиев,
Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә
2018 елның 7 маенда
452-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында" Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан кертелә 2018 елның 4 маенда
451-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында" Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан кертелә 2018 елның 4 маенда
450-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 24 апрелендә

448-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы Законының 9 һәм 10 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 4 апрелендә
447-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 2 апрелендә
446-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасы Экология кодексының  8 статьясына үзгәрешләр кертү турында"

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатулли тарафыннан кертелә 2018 елның 27 мартында
445-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында җан башына һәм халыкның төп социаль-демографик төркемнәре буенча яшәү минимумы күләмен билгеләү тәртибе турында” Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә 2018 елның 27 мартында
444-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 20 мартында
442-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы Җир кодексының 321 статьясына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатулли тарафыннан кертелә 2018 елның 15 мартында
441-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Федераль законны гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Дәүләт Советы икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты 2018 елның 13 мартында
438-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында беренче бала тууга (уллыкка алынуга) бәйле рәвештә айлык түләү билгеләү һәм аны түләүне гамәлгә ашыруны оештыру турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 12 мартында

437-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына һәм «Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 7 мартында

435-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен саклауда гражданнарның катнашуы турында» Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 8 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Р.Г. Ногманов тарафыннан кертелә 2018 елның 6 мартында

430-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 16 февралендә
423-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Югары Ослан муниципаль районының «Яр буе Морквашы авыл җирлеге» һәм «Октябрь авыл җирлеге» муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Югары Ослан  муниципаль  районы» муниципаль берәмлегенең  һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен  билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында" Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә 2018 елның 2 февралендә
424-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы  бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 2 февралендә

422-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 1 февралендә
421-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Н.Ө. Мәганов тарафыннан кертелә 2018 елның 31 гыйнварында
420-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Tатарстан Республикасы Гаилә кодексының 116 статьясына үзгәреш кертү турында" Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  депутатлары Т.В. Воропаева, И.Х. Мезикова, В.В. Смыков, Р.Р. Юсупов тарафыннан кертелә 2018 елның 23 гыйнварында

419-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Халык сәнгать һөнәрләре һәм кәсепләре турында» Татарстан Республикасы Законының 4 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2018 елның 22 гыйнварында
417-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында торак урыны һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр  өчен түләүнең төбәк стандартлары турында" Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында" Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты М.Һ. Галиев тарафыннан кертелә 2018 елның 16 гыйнварында
415-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турында” Татарстан Республикасы Законының 13 статьясына үзгәреш кертү хакында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты М.Һ. Галиев тарафыннан кертелә 2018 елның 16 гыйнварында
414-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары турында» Татарстан Республикасы Законының 43 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2018 елның 12 гыйнварында

413-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты тарафыннан кертелә 2017 елның 29 декабрендә
412-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 18 декабрендә
411-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2017 елга, 2018  һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 18 декабрендә
406-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Кукмара муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Татарстан Республикасы Кукмара суд районы буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары суд участокларының чикләре турында” Татарстан Республикасы Законына  үзгәрешләр кертү хакында Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә 2017 елның 8 декабрендә

404-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Адреслылык принцибын саклау һәм мохтаҗлык критерийларын куллану бурычларыннан чыгып социаль яклау чараларын бирүне исәпкә алу һәм камилләштерү өлешендә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә 2017 елның 25 ноябрендә
399-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 23 октябрендә

394-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы территориясендә алкоголь продукциясен ваклап сату вакытына, шартларына һәм урыннарына карата өстәмә чикләүләр һәм Татарстан Республикасының кайбер закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Р.Т. Борһанов тарафыннан кертелә

2017 елның 2 октябрендә

393-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында"

Татарстан Республикасы Президенты

2017 елның 2 октябрендә

392-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында"

Татарстан Республикасы Президенты

2017 елның 2 октябрендә

389-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 18 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Р.Т. Борһанов тарафыннан кертелә

2017 елның 29 сентябрендә

388-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 11 сентябрендә

386-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2018 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә һәркемгә мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга гражданнарның хокукларына дәүләт гарантияләрен тәэмин итүгә финанс чыгымнары нормативларын раслау турында»

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 11 сентябрендә

384-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында" 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 сентябрендә

383-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 сентябрендә

382-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы һәлакәттән коткару хезмәтләре һәм һәлакәттән коткару формированиеләре турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 сентябрендә

380-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен Татарстан Республикасында 2018 елга пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында" 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 сентябрендә

379-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасы Җир кодексының 9 статьясына үзгәреш кертү турында"

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин тарафыннан кертелә

2017 елның 7 сентябрендә

374-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Алексеевск муниципаль районының "Биләр авыл җирлеге" һәм "Урман Асты Шонталасы авыл җирлеге" муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Алексеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы хакында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында"

Алексеевск муниципаль районы Алексеевск район Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 22 августында

372-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында гражданнарның эконом класслы торак сатып алуга хокукларын гамәлгә ашыру өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июлендә

370-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Нурлат муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында

 Нурлат муниципаль районы Советы белән кертелә

2017 елның 5 июлендә

367-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 20 июнендә

366-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 19 июнендә

365-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Зеленодольск муниципаль районының «Карамалы Тау шәһәр тибындагы поселогы» һәм «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлекләренең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 июнендә

362-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 8.1 статьясына һәм «Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 12 июнендә

360-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында янгыннан ирекле саклау турында» Татарстан Республикасы Законының 4 һәм 11 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 12 июнендә

359-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июнендә

358-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 июнендә

357-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм тынлыкны саклау турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 9 июнендә

352-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында» Татарстан Республикасы законының 6 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 26 маенда

351-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2016 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында"

Татарстан Республикасы
Президенты тарафыннан
кертелә

2017 елның 24 маенда

350-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "2016 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында"

Татарстан Республикасы
Президенты тарафыннан
кертелә

2017 елның 24 маенда

349-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Федераль законны гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 18 маенда

348-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында универсаль электрон карталарны чыгару, бирү һәм аларга хезмәт күрсәтү эшчәнлеген оештыруның аерым мәсьәләләре турында» Татарстан Республикасы Законын үз көчен югалткан дип тану хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 18 маенда

347-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында сәнәгать сәясәте турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
Р.Т. Борһанов
тарафыннан кертелә

2017 елның 15 маенда

345-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасы Җир кодексының 333 статьясына үзгәреш кертү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

 

 2017 елның 3 маенда

344-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында архив эше турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 3 маенда

343-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында” Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ш.Ш. Яһудин тарафыннан кертелә

 2017 елның 2 маенда

341-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Муниципаль районнарның һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына җәмәгать урыннарында исерек хәлдә йөрүче һәм мөстәкыйль рәвештә хәрәкәтләнү яки әйләнә-тирә мохиттә ориентлашу сәләтен югалаткан затларга махсуслаштырылган учреждениеләрдә хезмәт күрсәтү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 22 апрелендә

340-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Татарстан Республикасында гражданнарның сәламәтлеген саклау өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 21 апрелендә

338-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары җирле үзидарә органнарына күпфа-тирлы йортларны һәм (яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү өлкәсендә дәүләт тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 10 апрелендә

337-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» Татарстан Республикасы Законының 17 һәм 18 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 7 апрелендә

336-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 7 апрелендә

335-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы Җир кодексына үзгәрешләр кертү турында»

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутатлары
Т.Г. Һадиев, Р.Р. Гайзатуллин
тарафыннан кертелә

2017 елның 3 апрелендә

332-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы «Оешмалар мөлкәтенә салым турында» Законының 3 нче статьясына үзгәреш кертү хакында»

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары А.Ш. Бикмурзин,
Ф.Г. Минигулов,
тарафыннан кертелә

2017 елның 20 мартында

333-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 7.3 һәм 8.1 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 20 мартында

331-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы документларының мәҗбүри нөсхәсе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 16 мартында

330-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Кукмара районының Кукмара шәһәр тибындагы поселогын үзгәртеп кору һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында"

Татарстан Республикасы
Кукмара муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 мартында

329-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «2017 елга, 2018 һәм 2019 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутаты
И.Ә. Касыймов тарафыннан кертелә

2017 елның 13 мартында

328-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 13 мартында

326-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм “Чистай муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы тарафыннан тәкъдим ителә

2017 елның 6 мартында

324-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасында халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законының 21 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары А.Р. Гәбделҗанов,
Х.З. Гыйниятов,
С.М. Захарова,
Е.И. Кузьмичева,
И.Х. Мезикова тарафыннан кертелә

2017 елның 6 мартында

323-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте турында” Татарстан Республикасы Законының 111 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы депутатлары
К.А. Владимирова, Т.В. Воропаева,
С.М. Захарова,
Р.Р. Юсупов
тарафыннан кертелә

2017 елның 2 мартында

321-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Физик культура һәм спорт турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 8 февралендә

319-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында» Татарстан Республикасы Законының 3 статьясына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

2017 елның 6 февралендә

317-5 номерлы Татарстан Республикасы законы «Татарстан Республикасы Алабуга районы территориясендә төзелгән сәнәгать-җитештерү тибындагы махсус икътисадый зона һәм Татарстан Республикасының Югары Ослан һәм Лаеш муниципаль районнары территориясендә урнашкан «Иннополис» техник-гамәлгә кертү тибындагы махсус икътисадый зонасы оешмалары-резидентлары өчен табышка салым буенча салым ставкасын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кертелә

 2017 елның 2 февралендә

315-5 номерлы Татарстан Республикасы законы “Татарстан Республикасы территориясендә алкоголь продукциясен ваклап сату вакытына, шартларына һәм урыннарына карата өстәмә чикләүләр һәм Татарстан Республикасының кайбер закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү хакында”

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Р.Т. Борһанов, М.Һ. Галиев тарафыннан кертелә

2017 елның 31 гыйнварында

313-5 номерлы Татарстан Республикасы законы Татарстан Республикасының «Оешмалар милкенә салым турындагы» Законының 3 статьясының 1 өлешенә үзгәрешләр кертү турында

 Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Н.Ө. Мәганов тарафыннан кертелә

2017 елның 23 гыйнварында

312-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 17 гыйнварында

311-5 номерлы Татарстан Республикасы законы "Карамалы тау шәһәр тибындагы поселогы" һәм "Свияжск (Зөя) авыл җирлеге"муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм «Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» Татарстан Республикасы Законы үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Советы тарафыннан кертелә

2017 елның 16 гыйнварында