Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында эшләр һәм вәкаләтләр бүлешү турында Шартнамә

Россия Федерациясе

Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары һәм
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында эшләр һәм вәкаләтләр бүлешү турындагы Шартнамәне раслау хакында

Федераль закон


Дәүләт Думасы тарафыннан 2007 елның 4 июлендә кабул ителде
Федерация Советы тарафыннан 2007 елның 11 июлендә хупланды

Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары арасында эшләр һәм вәкаләтләр бүлешү турындагы 2007 елның 26 июнендә Мәскәү шәһәрендә имза салынган Шартнамәне расларга.

Россия Федерациясе
Президенты
В.ПУТИН

Мәскәү, Кремль
2007 елның 24 июле
№ 199-ФЗ