төп бит | сайтның картасы | rss           рус | тат

Бүген 19 сентябрь 2020
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 100 депутаттан тора. Дәүләт Советы депутатлары, әлеге статьяның икенче өлешендә билгеләнгән очрактан тыш, депутат эшчәнлеген төп эшчәнлекләреннән аерылмыйча...

Татарстан Республикасы Конституциясенең 68 һәм 70 статьясы
Документлар
ТР Дәүләт Советы Рәисе
Сайт Председателя Государственного Совета РТ
Интернет кабул итү
Шушы рәвешчә тутырып, Сез сорауларыгызны бирә аласыз
ФИА ис.
E-mail
Хат тексты
Файл, <3Mb
Введите код с картинки
Мөрәҗәгатьне карау максатларында үземнең шәхси белешмәләрне эшкәртүгә, саклауга һәм тиешле урыннарга җибәрүгә ризалыгымны бирәм
Ян-яктагы барлык юллар тутырылырга тиеш
Медиа-материаллар
Вакыйгалар фотогалереясе
10 апрель 2010
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасының фотографияләре
Барлык вакыйгалар
Депутатлар корпусы
Сотрудничество«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында»
Татарстан Республикасы Законы
паспорты

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
1996 елның 28 марты, № 482

3. Законның үз көченә керү датасы
1996 елның 27 апреле

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, 1996 елның 8 мае
Ватаным Татарстан, № 87-88, 1996 елның 27 апреле
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 1996, № 4


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның статусы 
Законның датасы һәм номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы Кодексын гамәлгә кертү турында
гамәлдә түгел
2002 елның 26 декабре, № 37-ТРЗ
 
 
 
 
Республика Татарстан, № 260, 2002 елның 31 декабре,
Ватаным Татарстан, № 260, 2002 елның 31 декабре,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2002,
№ 12 (II өлеш)
2002 елның
31 декабре
 
 
2007 елның
2 гыйнвары
2
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
(2012 елның 20 июлендәге  61-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы ред.)
гамәлдә
2003 елның 24 июне, 
№ 17-ТРЗ
 
 
 
Республика Татарстан, № 129, 2003 елның
27 июне,
Ватаным Татарстан, № 128-129, 2003 елның
27 июне,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2003, № 6
 
2003 елның
27 июне
 
даими
3
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
 (2012 елның 20 июлендәге №61-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы ред.)
гамәлдә
2005 елның 16 декабре,  № 128-ТРЗ
 
 
 
Республика Татарстан, № 252, 2005 елның 17 декабре,
Ватаным Татарстан, № 251, 2005 елның 17 декабре,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005,
№ 12 (I өлеш)
 
2005 елның 17 декабре
 
даими
4
Икътисадый үсеш өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2007 елның 27 апреле,
№ 16-ТРЗ
 
 
 
Республика Татарстан, № 85, 2007 елның 4 мае,
Ватаным Татарстан, № 81, 2007 елның
3 мае,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2007, № 4
2007 елның
 3 мае, 2008 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 3 һәм 4 статьяларыннан
тыш
даими
5
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законының 10 статьясына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2009 елның 9 гыйнвары,
№ 1-ТРЗ
 
 
 
Республика Татарстан, № 5, 2009 елның
13 гыйнвары,
Ватаным Татарстан, № 4, 2009 елның
13 гыйнвары,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2009, № 1
2009 елның
24 гыйнвары
 
даими
6
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
 
гамәлдә
2011 елның 30 июне, 
№ 37-ТРЗ
 
 
 
Республика Татарстан, № 136, 2011 елның 8 июле,
Ватаным Татарстан, № 122, 2011 елның 5 июле,
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 6 (I өлеш)
2011 елның
16 июле
 
даими
7
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
 
гамәлдә
2012 елның
20 июле 
№ 61-ТРЗ

 
Республика Татарстан, № 149, 2012 елның 27 июле,
Ватаным Татарстан, № 147, 2012 елның 25 июле;
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2012, № 7 (I өлеш) 
2012 елның 5 августы
даими
8 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә

 

2016 елның
12 декабре
№ 95-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2016 елның 13 декабре,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru,
2016 елның 15 декабре,
Республика Татарстан, № 185, 2016 елның 16 декабре;
Ватаным Татарстан, № 188, 2016 елның 17 декабре
2016 елның
13 декабре
даими
9 «Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законының 5 статьясындагы алтынчы өлешенең үз көчен югалтуын тану хакында гамәлдә 2019 елның 5 апреле № 26-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru, 2019 елның 8 апреле,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы http://www.pravo.gov.ru,
2019 елның 9 апреле,
Республика Татарстан, № 53, 2019 елның 12 апреле;
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, № 28 (I өлеш),
Ватаным Татарстан, № 54, 2019 елның 13 апреле
2019 елның 8 апреле даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге

Прокуратура органнары протестлары
 
Протестны карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» 1996 елның 28 мартындагы 482 номерлы Татарстан Республикасы Законының аерым нигезләмәләренә Татарстан Республикасы Прокуроры протесты
Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2002 елның 24 декабрендәге 1811 номерлы карары
(протест белән килешергә)
 
2
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» 1996 елның 28 мартындагы 482 номерлы Татарстан Республикасы Законының аерым нигезләмәләренә Татарстан Республикасы Прокуроры протесты
Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2005 елның 26 маендагы 1321-III ДС номерлы карары
(протест белән килешергә)
 

9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге

Юстиция органнары актлары исемлеге
Юстиция органнары актларын карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенең 2002 елның 29 августындагы 13176 номерлы бәяләмәсе
«Татарстан Республикасы терлекчелегендә нәсел эше турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2003 елның 24 июнендәге 17-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлеге
норматив хокукый актлар кабул ителмәдеДепутат мөнбәре
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының бишенче чакырылыш ТР Дәүләт Советында эшчәнлеге
"Татарстан" радиосының "Депутат каналы" 21 май, 2019 ел
Сылтамалар
Вакыйгалар календаре
дүшсишчәрпәнҗҗомшимякш
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
Сайттагы яңалык
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
Яңалыкларга язылу
Сайтта сораштыру
Сезнеңчә яңа сайтта нәрсә җитешми?
интерактивлык, кире элемтә
рәсми документлар
фото һәм видео материаллар
җавап бирергә кыенсынам
Сылтамалар
Портал муниципальных образований Республики Татарстан
 Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайты, 2008 - 2016 еллар.
Сайтның администраторы
Материаллардан файдаланганда чыганакка сылтама ясау мәҗбүри.