төп бит | сайтның картасы | rss           рус | тат

Бүген 25 гыйнвар 2022
Татарстан Республикасы бюджеты үтәлешенә дәүләт контролен гамәлгә ашыру өчен Дәүләт Советы Татарстан Республикасы Хисап пала-тасын төзи, аның составы, эшчәнлек тәртибе һәм вәкаләтләре закон белән...

Татарстан Республикасы Конституциясенең 87 статьясы
Документлар
ТР Дәүләт Советы Рәисе
Сайт Председателя Государственного Совета РТ
Интернет кабул итү
Шушы рәвешчә тутырып, Сез сорауларыгызны бирә аласыз
ФИА ис.
E-mail
Хат тексты
Файл, <3Mb
Введите код с картинки
Мөрәҗәгатьне карау максатларында үземнең шәхси белешмәләрне эшкәртүгә, саклауга һәм тиешле урыннарга җибәрүгә ризалыгымны бирәм
Ян-яктагы барлык юллар тутырылырга тиеш
Медиа-материаллар
Вакыйгалар фотогалереясе
14 апрель 2010
Липужина Валентина Николаевна
Барлык вакыйгалар
Депутатлар корпусы
Сотрудничество“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”
Татарстан Республикасы Законы паспорты

 

 

 

 

1. Законның статусы
гамәлдә

2. Законның датасы һәм номеры
2004 елның 28 июле, 45-ТРЗ

3. Законның үз көченә керү датасы
2006 елның 1 гыйнвары, 2004 елның 3 августыннан үз көченә кергән 13 - 17, 21, 22, 24 - 26, 32 статьялары нигезләмәләреннән тыш һәм муниципаль милицияне оештыру һәм аның эшчәнлеге тәртибен билгеләүче федераль законда күрсәтелгән вакытларда үз көченә кергән 16 статьясындагы 1 өлешенең 8 пункты һәм 17 статьясындагы 1 өлешенең 9 пунктыннан тыш

4. Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Республика Татарстан, № 155-156, 2004 елның 3 августы
Ватаным Татарстан, № 156-157, 2004 елның 3 августы
Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2004, № 7 (II өлеш)


5. Законның гамәлдә булу срогы
даими

6. Татарстан Республикасы Законына кертелгән үзгәрешләр турында белешмәләр

Законның исеме
Законның
статусы
 
Законның датасы һәм  номеры
Законны рәсми бастырып чыгару чыганагы
Законның үз көченә керү датасы
Законның гамәлдә булу срогы
1
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”
 Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында
гамәлдә
2005 елның 4 феврале, 52-ТРЗ
Республика Татарстан, № 25-26, 2005 елның 8 феврале;
Ватаным Татарстан, № 21, 2005 елның 8 феврале;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 2
2005 елның 8 феврале
даими
2
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”
 Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында
гамәлдә
2005 елның 2 апреле, 63-ТРЗ
Республика Татарстан, № 68, 2005 елның 5 апреле;
Ватаным Татарстан, № 59, 2005 елның 5 апреле;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 4 (I өлеш)
2005 елның 5 апреле, 2006 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 1 статьядагы 4 пунктыннан тыш
даими
3
Татарстан Республикасы Бюджет кодексына һәм “Татарстан Республикасын-да җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2005 елның 27 июне, 78-ТРЗ
Республика Татарстан, № 131, 2005 елның 1 июле;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 6 (II өлеш)
2006 елның 1 гыйнвары, үз көченә керүләренең 3 статья белән башка вакытлары билгеләнгән нигезләмәләреннән тыш
даими
4
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”  Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2005 елның 14 ноябре, 110-ТРЗ
Республика Татарстан, № 232, 2005 елның 19 ноябре;
Ватаным Татарстан, № 235, 2005 елның 19 ноябре;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2005, № 11
2005 елның 19 ноябре
даими
5
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2006 елның 7 апреле, 28-ТРЗ
Республика Татарстан, № 76, 2006 елның 14 апреле;
Ватаным Татарстан, № 72, 2006 елның 15 апреле;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2006, № 4
2006 елның 14 апреле
даими
6
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2006 елның 20 июле, 56-ТРЗ
Республика Татарстан, № 147, 2006 елның 25 июле;
Ватаным Татарстан, № 146, 2006 елның 22 июле;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2006, № 7 (I өлеш)
2006 елның 22 июле
даими
7
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2007 елның 9 июле, 29-ТРЗ
Республика Татарстан, № 141, 2007 елның 14 июле;
Ватаным Татарстан, № 139, 2007 елның 13 июле;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2007, № 7 (I өлеш)
2007 елның 13 июле, үз көченә керүләренең 2 статья белән башка вакытлары билгеләнгән нигезләмәләреннән тыш
даими
8
Татарстан Республикасы Бюджет кодексына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2007 елның 2 августы, 38-ТРЗ
Ватаным Татарстан, № 162-163, 2007 елның 8 августы;
Республика Татарстан, № 160, 2007 елның 10 августы;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2007, № 8
2008 елның 1 гыйнвары, үз көченә керүләренең 3 статья белән башка вакытлары билгеләнгән нигезләмәләреннән тыш
даими
9
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2008 елның 9 гыйнвары, 1-ТРЗ
Республика Татарстан, № 5-6, 2008 елның 12 гыйнвары;
Ватаным Татарстан, № 5-6, 2008 елның 12 гыйнвары;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2008, № 1
2008 елның 12 гыйнвары, 2009 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 1 статьядагы 1 пунктыннан тыш
даими
10
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2009 елның 17 гыйнвары, 6-ТРЗ
Республика Татарстан, № 13, 2009 елның 23 гыйнвары;
Ватаным Татарстан, № 13, 2009 елның 24 гыйнвары;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2009, № 1
2009 елның 23 гыйнвары
даими
11
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2009 елның 4 декабре, 62-ТРЗ
Ватаным Татарстан, № 246, 2009 елның 9 декабре;
Республика Татарстан, № 246, 2009 елның 11 декабре;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2009, № 12 (I өлеш)
2009 елның 19 декабре
даими
12
Җирле үзидарә органнары эшчәнлеген камилләштерүгә бәйле рәвештә Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2010 елның 30 июле, 58-ТРЗ
Республика Татарстан, № 156, 2010 елның 3 августы;
Ватаным Татарстан, № 156, 2010 елның 3 августы;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2010, № 7 (II өлеш)
2010 елның 14 августы, 2011 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 1 статьядагы 9 пунктның “а” пунктчасындагы, 10 пункттагы, 11 пунктның “б” пунктчасындагы, 15, 16 һәм 17 пункттагы нигезләмәләреннән тыш
даими
13
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының 5 һәм 18 стаьяларына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2010 елның 21 декабре, 95-ТРЗ
Республика Татарстан, № 257, 2010 елның 25 декабре;
Ватаным Татарстан, № 256, 2010 елның 25 декабре;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2010, № 12
2010 елның 25 декабре
даими
14
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының 21 һәм 26 стаьяларына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2011 елның 19 марты, 5-ТРЗ
Республика Татарстан, № 61, 2011 елның 25 марты;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 3
2011 елның 25 марты
даими
15
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2011 елның 18 ноябре, 89-ТРЗ
Республика Татарстан, № 237, 2011 елның 26 ноябре;
Ватаным Татарстан, № 237, 2011 елның 29 ноябре;
Татарстан  Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 2011, № 11 (I өлеш)
2011 елның 26 ноябре, 2012 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 1 статьядагы 2 пунктның “е” пунктчасыннан, 3 пунктның “б” пунктчасыннан, 4 пункттан тыш
даими
16
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2012 елның 14 июле, 52-ТРЗ
Республика Татарстан, № 144, 2012 елның 20 июле;
Ватаным Татарстан, № 145, 2012 елның 21 июле
2012 елның 30 июле, 2013 елның 1 гыйнварыннан үз көченә кергән 1 статьядагы 4 пунктның “б” пунктчасыннан, 8 пунктның “в” пунктчасыннан һәм 10 пунктның “б” пунктчасыннан тыш
даими
17
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2012 елның 12 ноябре, 76-ТРЗ
Республика Татарстан, № 228, 2012 елның 16 ноябре;
Ватаным Татарстан, № 228, 2012 елның 17 ноябре
2012 елның 27 ноябре, 2013 елның 27 гыйнварыннан үз көченә керүче 1 статьядагы 4 пунктның “б” пунктчасыннан һәм  6 пунктның “б” пунктчасыннан тыш
даими
18
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2013 елның 11 марты, 17-ТРЗ
Республика Татарстан, № 42, 2013 елның 16 марты;
Ватаным Татар-стан, № 46, 2013 елның 20 марты
2013 елның 27 марты, әлеге Законның 1 статьяның 4 пунктыннан тыш.
1 статьяның 4 пункты үз көченә “Россия Федераци-ясе Шәһәр кодексына һәм Россия Федерация-сенең аерым закон актларына үзгә-решләр кертү турында” 2012 елның 30 декабрендәге 289-ФЗ номерлы Федераль закон-ның 3 статьясы үз көченә кергән көненнән керә.
даими
19
Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексын кабул итүгә бәйле рәвештә “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының 26 статьясына үзгәреш кертү һәм Татарстан Республикасы аерым закон актларының (закон актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуын тану хакында
гамәлдә
2013 елның 17 июле, 64-ТРЗ
Республика Татарстан, № 108, 2013 елның 20 июле;
Ватаным Татар-стан, № 116, 2013 елның 20 марты
2013 елның 20 июле
даими
20
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2013 елның 9 декабре, 98-ТРЗ
Республика Татарстан, № 187, 2013 елның 13 декабре;
Ватаным Татар-стан, № 215, 2013 елның 17 декабре
2013 елның 13 декабре, әлеге Законның 1 статьясындагы 3 пунктының “б” пунктчасыннан һәм 5 пунктының “б” пунктчасыннан тыш.
Әлеге Законның 1 статьясындагы 3 пунктының “б” пунктчасы һәм 5 пунктының “б” пунктчасы 2014 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә
даими
21
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2014 елның 10 мае, 30-ТРЗ
Республика Татарстан, № 69, 2014 елның 16 мае;
Ватаным Татар-стан, № 67, 2014 елның 14 мае
2014 елның 14 мае, әлеге Законның 1 статьясындагы 2 пунктның “а” һәм “б” пунктчаларыннан, 3 пунктның “в” пунктчасыннан һәм 4 пунктның “б” һәм “в” пунктчаларыннан тыш.
Әлеге Законның 1 статьясындагы 2 пунктның “а” пунктчасы, 3 пунктның “в” пунктчасы һәм 4 пунктның “б” пунктчасы 2014 елның 1 июленнән үз көченә керә.
Әлеге Законның 1 статьясындагы 2 пунктның “б” пунктчасы һәм                         4 пунктның “в” пунктчасы “Җәмәгать тәртибен саклауда гражданнарның катнашу мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 2014 елның 2 апрелендәге 70-ФЗ номерлы Федераль закон үз көченә кергән көннән үз көченә керә.
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының (әлеге Закон редакциясендә) 61 һәм 62 статьялары нигезләмәләре түбәндәгеләргә карата кулланыла:
1) Казан шәһәре муниципаль берәмлегенә – 2015 елның 1 гыйнварыннан;
2) муниципаль районнарга, шәһәр округларына (Казан шәһәре муниципаль берәмлегеннән тыш) – 2016 елның 1 гыйнварыннан;
3) башка муниципаль берәмлекләргә – 2017 елның 1 гыйнварыннан.
даими
22
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2014 елның 29 ноябре
Республика Татарстан, № 175, 2014 елның 2 декабре;
Ватаным Татар-стан, № 182, 2014 елның  6 декабре
Әлеге Законның 1 статьясындагы 5 пункты, 7 пунктының “а” пунктчасы, 9 пунктының “б” пунктчасыннан тыш, 2014 елның 10 декабреннән
даими
23
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2015 елның 21 июле, 59-ТРЗ
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматның рәсми порталы, 2015 елның 23 июле
2015 елның 23 июле, әлеге Законның 1 статьясындагы  1 пунктының “а” пунктчасындагы икенче һәм өченче абзацлар, “б” пунктчасы, 3 пунктының “а” һәм “в” пунктчалары, 4 пунктының “а” пунктчасы 2016 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә
даими
24 “Физик культура һәм спорт турында” Татарстан Республикасы Законына һәм “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2015 елның 3 ноябре, 89-ТРЗ Татарстан Республикасының рәсми хокукый мәгълүмат порталы, 2015 елның 5 ноябре
Республика Татарстан, № 160, 2015 елның 10 ноябре;
Ватаным Татарстан, № 170, 2015 елның 11 ноябре
2015 елның 16 ноябре
даими
25 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2016 елның 3 марты, 10-ТРЗ http://pravo.tatarstan.ru
2016 елның 4 марты http://pravo.gov.ru
2016 елның 4 марты,
Республика Татарстан, № 31, 2016 елның 4 марты,
Ватаным Татарстан, № 31, 2016 елның 4 марты
2016 елның 4 марты
даими
26 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2016 елның 31 мае, 36-ТРЗ http://pravo.tatarstan.ru
2016 елның 1 июне http://pravo.gov.ru
2016 елның 3 июне,
Республика Татарстан, № 78, 2016 елның 3 июне,
Ватаным Татарстан, № 78, 2016 елның 4 июне
2016 елның 1 июне
даими
27 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә
2016 елның 11 июне, 44-ТРЗ http://pravo.tatarstan.ru
2016 елның 14 июне http://pravo.gov.ru
2016 елның 17 июне,
Республика Татарстан, № 85, 2016 елның 17 июне,
Ватаным Татарстан, № 85, 2016 елның 18 июне
2016 елның 14 июне
даими
28 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2016 елның 29 сентябре, 75-ТРЗ http://pravo.tatarstan.ru
2016 елның 30 сентябре, http://pravo.gov.ru
2016 елның 4 октябре,
Республика Татарстан, № 143, 2016 елның 1 октябре,
Ватаным Татарстан, № 145, 2016 елның 4 октябре
2016 елның 30 сентябре
даими
29 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында
гамәлдә

2016 елның 26 декабре, № 106-ТРЗ

http://pravo.tatarstan.ru
2016 елның 26 декабре, http://pravo.gov.ru
2016 елның 30 декабре,
Республика Татарстан, № 191, 2016 елның 27 декабре,
Ватаным Татарстан, № 193, 2016 елның 27 декабре

2017 елның 1 гыйнвары

даими
30 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә

2017 елның 24 марты, 11-ТРЗ

http://pravo.tatarstan.ru
2017 елның 27 марты, http://pravo.gov.ru
2017 елның 3 апреле,
Республика Татарстан, 2017 елның 5 апреле № 48, 31 марты № 45,
Ватаным Татарстан, №

2017 елның 27 марты

даими
31 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында

гамәлдә

2017 елның 19 июле, 55-ТРЗ

http://pravo.tatarstan.ru
2017 елның 19 июле, http://pravo.gov.ru
2017 елның 26 июле,
Республика Татарстан, № 105, 2017 елның 21 июле,
Ватаным Татарстан, № 107, 2016 елның 2017 елның 25 июле

2017 елның 30 июле

даими

32 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында

гамәлдә

2017 елның 7 октябре, 75-ТРЗ

http://pravo.tatarstan.ru
2017 елның 9 октябре, http://pravo.gov.ru
2017 елның 12 октябре,
Республика Татарстан, № 150, 2017 елның 13 октябре,
Ватаным Татарстан, № 150, 2017 елның 11 октябре

2017 елның 9 октябре

даими

33 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында  гамәлдә  2017 елның 23 декабре, 99-ТРЗ  http://pravo.tatarstan.ru 2017 елның 25 декабре,
http://pravo.gov.ru2017 елның 27 декабре,
Республика Татарстан, № 191,  2017 елның 26 декабре,
Ватаным Татарстан, № 193, 2017 елның 26 декабре
2017 елның 25 декабре,
1 статьяның 4 пункты 2018 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
даими
34 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында  гамәлдә  2018 елның 16 марты, 10-ТРЗ  http://pravo.tatarstan.ru 2018 елның 16 марты,
http://pravo.gov.ru2018 елның 20 марты,
Республика Татарстан, № 40, 2018 елның 23 марты,
Ватаным Татарстан, № 43, 2018 елның 28 марты
2018 елның              27 марты,
Әлеге Законның 1 статьясындагы 3 пунктының “а” пунктчасындагы бишенче абзацы, 4 пунктының “г” пунктчасы 2018 елның 1 маеннан үз көченә керә.
Әлеге Законның 1 статьясындагы 2 пунктының “а” пунктчасындагы икенче абзацы, 3 пунктының “а” пунктчасындагы икенче абзацы, 4 пунктының “а” пунктчасы 2018 елның 30 декабреннән үз көченә керә.
Әлеге Законның 1 статьясындагы 2 пунктының “а” пунктчасындагы өченче һәм дүртенче абзацлары, “б” пунктчасындагы дүртенче һәм бишенче абзацлары, 3 пунктының “а” пунктчасындагы өченче һәм дүртенче абзацлары, 4 пунктының “б” пунктчасы 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
даими
35 Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында гамәлдә 2018 елның 13 июле № 55-ТРЗ Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru/ 2018 елның 14 июле,
Республика Татарстан, № 101, 2018 елның 17 июле
Ватаным Татарстан, № 99, 2018 елның 17 июле
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы,http://www.pravo.gov.ru/ 2018 елның 18 июле
2018 елның 14 июле даими
36
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында
гамәлдә
2018 елның  6 октябре № 65-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru/ 2018 елның 8 октябре,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы,
http://www.pravo.gov.ru/ 2018 елның 11 октябре,
Республика Татарстан, № 149, 2018 елның 12 октябре,
Ватаным Татарстан, № 148, 2018 елның 13 октябре
2018 елның   8 октябре
даими
37 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә
2018 елның 8 декабре № 98-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru/ 2018 елның 10 декабре,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы, http://www.pravo.gov.ru/ 2018 елның 13 декабре,
Республика Татарстан, № 183, 2018 елның 14 декабре,
Ватаным Татарстан, № 182, 2018 елның 15 декабре
2018 елның 10 декабре, 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керәчәк 1 статьяның 2 пунктыннан тыш даими
38 “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының 15.1 һәм  17.1 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында гамәлдә 2019 елның 1 марты, № 13-ТРЗ
Татарстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат порталы http://pravo.tatarstan.ru/ 2019 елның 4 марты,
Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталы, http://www.pravo.gov.ru/ 2019 елның 6 марты,
Республика Татарстан, № 32, 2019 елның 7 марты,
Ватаным Татарстан, № 33, 2019 елның 6 марты
Татарстан Республикасы законнар җыелмасы, 2019 елның 7 марты, № 19
2019 елның 4 марты даими

7. Татарстан Республикасы Законына карата суд карарлары исемлеге
юк

8. Татарстан Республикасы Законына карата прокурор актлары исемлеге

Прокуратура органнары протестлары
 
Протестны карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының аерым нигезләмәләренә Татарстан Республикасы Прокурорының 2009 елның 16 мартындагы 7-7-53-2009 номерлы протесты
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының аерым нигезләмәләренә Татарстан Республикасы Прокурорының 2009 елның 16 мартындагы 7-7-53-2009 номерлы протесты турында” 2009 елның 22 апрелендәге 95-IV ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары (протестны игътибарга алырга);
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 2009 елның 4 декабрендәге 62-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

 9. Татарстан Республикасы Законына карата юстиция органнары актлары исемлеге

Юстиция органнары актлары исемлеге
 
Юстиция органнары актларын карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан кабул ителгән карарлар
1
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының 2009 елның 9 февралендәге 02-30/552 номерлы бәяләмәсе
“Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 2009 елның 4 декабрендәге 62-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы

10. Татарстан Республикасы Законына карата коррупциягә каршы экспертиза
коррупциячел факторлар ачыкланмады

11. Татарстан Республикасы Законы буенча кабул ителгән Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары исемлегеДепутат мөнбәре
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының бишенче чакырылыш ТР Дәүләт Советында эшчәнлеге
"Татарстан" радиосының "Депутат каналы" 21 май, 2019 ел
Сылтамалар
Вакыйгалар календаре
дүшсишчәрпәнҗҗомшимякш
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
Сайттагы яңалык
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
Яңалыкларга язылу
Сайтта сораштыру
Сезнеңчә яңа сайтта нәрсә җитешми?
интерактивлык, кире элемтә
рәсми документлар
фото һәм видео материаллар
җавап бирергә кыенсынам
Сылтамалар
Портал муниципальных образований Республики Татарстан
 Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайты, 2008 - 2016 еллар.
Сайтның администраторы
Материаллардан файдаланганда чыганакка сылтама ясау мәҗбүри.