төп бит | сайтның картасы | rss           рус | тат

Бүген 13 август 2020
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 100 депутаттан тора. Дәүләт Советы депутатлары, әлеге статьяның икенче өлешендә билгеләнгән очрактан тыш, депутат эшчәнлеген төп эшчәнлекләреннән аерылмыйча...

Татарстан Республикасы Конституциясенең 68 һәм 70 статьясы
Документлар
ТР Дәүләт Советы Рәисе
Сайт Председателя Государственного Совета РТ
Интернет кабул итү
Шушы рәвешчә тутырып, Сез сорауларыгызны бирә аласыз
ФИА ис.
E-mail
Хат тексты
Файл, <3Mb
Введите код с картинки
Мөрәҗәгатьне карау максатларында үземнең шәхси белешмәләрне эшкәртүгә, саклауга һәм тиешле урыннарга җибәрүгә ризалыгымны бирәм
Ян-яктагы барлык юллар тутырылырга тиеш
Медиа-материаллар
Вакыйгалар фотогалереясе
14 апрель 2010
Липужина Валентина Николаевна
Барлык вакыйгалар
Депутатлар корпусы
Сотрудничество 2008 ел

2008 елның 15 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Буа муниципаль районының аерым муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында"гы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 20 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына опека һәм попечительлек өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында»

2008 елның 6 маендагы 12-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Россия Федерациясе белән шартнамә төзелгәнчегә кадәр Татарстан Республикасының Республика бюджетын төзү тәртибе турында" Татарстан Республикасы Законының үз көчен югалтуын тану хакында»

2008 елның 6 маендагы 13-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Дәүләт милкендәге яисә муниципаль милектәге җир кишәрлекләрендә урнашкан биналарның, төзелмәләрнең, корылмаларның милекчеләренә сатыла торган шул җир кишәрлекләренең хакын ачыклау өчен Татарстан Республикасында җир бәясен билгеләү турында»

2008 елның 22 маендагы 22-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында»

2008 елның 23 июлендәге 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында минималь куллану бюджеты турында»     

2008 елның 26 июлендәге 35-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Тәтеш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Тәтеш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында »     

2008 елның 26 июлендәге 36-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Саба муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Саба муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында »    

2008 елның 26 июлендәге 37-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Балык Бистәсе муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Балык Бистәсе муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»   

2008 елның 26 июлендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Алексеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Алексеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»   

2008 елның 26 июлендәге 39-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Арча муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Арча муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 26 июлендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Чистай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Чистай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 26 июлендәге 41-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Чаллы шәһәре" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Чаллы шәһәре" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 30 июлендәге 46-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«2007 елгы Татарстан Республикасының Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында»

2008 елның 1 августындагы 49-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Тукай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Тукай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 1 августындагы 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Бөгелмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 1 августындагы 51-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Чүпрәле муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Чүпрәле муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 1 августындагы 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Спас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 2 августындагы 53-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Салым түләүчеләрнең аерым категорияләре өчен оешмалар табышына салым буенча салым ставкасын билгеләү турында»

2008 елның 4 августындагы 54-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Минзәлә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Минзәлә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 55-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Зәй муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Зәй муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 56-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Әтнә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Әтнә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 57-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Азнакай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Азнакай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 58-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 59-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Кукмара муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Кукмара муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Кама Тамагы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Кама Тамагы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча
тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 61-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Кайбыч муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Кайбыч муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча
тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 62-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Аксубай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Аксубай муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 64-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 августындагы 65-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Сарман муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Сарман муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 6 августындагы 70-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«2007 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында»

2008 елның 6 августындагы 71-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Муниципаль милектәге мөлкәтне бүлешүгә бәйле мәсьәләләрне хәл итү тәртибе турында»

2008 елның 4 октябрендәге 82-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Мөслим муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Мөслим муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 83-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Балтач муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Балтач муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 84-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Баулы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Баулы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында» 

2008 елның 4 октябрендәге 85-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Түбән Кама муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Түбән Кама муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында» 

2008 елның 4 октябрендәге 86-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында» 

2008 елның 4 октябрендәге 87-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Әлки муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Әлки муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 88-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Мамадыш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Мамадыш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 89-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Теләче муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Теләче муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 90-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Әгерҗе муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Әгерҗе муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 91-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Югары Ослан муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Югары Ослан муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча
тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 92-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Чирмешән муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Чирмешән муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 93-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Актаныш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Актаныш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 94-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Апас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Апас муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 4 октябрендәге 95-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Ютазы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Ютазы муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 7 октябрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләр территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Саба муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында"гы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 

2008 елның 8 октябрендәге 99-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Физик культура һәм спорт турында»

2008 елның 8 октябрендәге 100-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 8 октябрендәге 101-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Лаеш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Лаеш муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 8 октябрендәге 102-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 9 октябрендәге 103-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләр территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Әлки муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында"гы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 13 октябрендәге 104-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Әлмәт муниципаль районының Яңа Никольский һәм Урсалы авыл җирлекләрен үзгәртеп төзү һәм "Әлмәт муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында»

2008 елның 19 ноябрендәге 108-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Балык Бистәсе муниципаль районы территориясе чиген үзгәртү, Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелешен үзгәртү һәм "Балык Бистәсе муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 19 ноябрендәге 109-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Зеленодольск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Зеленодольск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 20 ноябрендәге 110-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Нурлат муниципаль районының Фома авыл җирлеген үзгәртеп оештыру һәм "Нурлат муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 20 ноябрендәге 111-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Яңа Чишмә муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 24 ноябрендәге 115-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Мамадыш муниципаль районы территориясе чиген үзгәртү, Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелешендәге үзгәреш һәм "Мамадыш муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 16 декабрендагы 119-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Зәй муниципаль районы территориясе чиген үзгәртү һәм "Зәй муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 18 декабрендагы 121-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Питрәч муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Питрәч муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 19 декабрендагы 123-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарның аерым категорияләре өчен җәмәгать транспорты хезмәтләреннән бертигез дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген тәэмин итү өлкәсендә аерым дәүләт вәкаләтләрен бирү турында»

2008 елның 20 декабрендагы 126-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Алабуга муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Алабуга муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 20 декабрендагы 127-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Яңа төзелгән "Әлмәт муниципаль районы" муниципаль берәмлеге җирле үзидарә органнарының һәм "Әлмәт муниципаль районы" муниципаль берәмлеге территориясендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен гамәлгә ашырган органнарның мөлкәт йөкләмәләре буенча тапшыру (бүлү) актын раслау турында»

2008 елның 23 декабрендагы 129-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Чистай муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 

2008 елның 23 декабрендагы 130-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Кукмара муниципаль районы территориясе чиген үзгәртү һәм "Кукмара муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 23 декабрендагы 132-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Тәтеш муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 24 декабрендагы 134-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен, Татарстан Республикасы административ-территориаль корылышын үзгәртү һәм "Буа муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 29 декабрендагы 139-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен, Татарстан Республикасы административ-территориаль төзелешен үзгәртү һәм "Казан шәһәре муниципаль берәмлеге территориясе чикләре һәм статусы турында" һәм "Биектау муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 29 декабрендагы 140-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Югары Ослан муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында »

2008 елның 29 декабрендагы 141-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында »

2008 елның 29 декабрендагы 142-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Арча муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 

2008 елның 29 декабрендагы 143-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Кайбыч муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 29 декабрендагы 144-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Зеленодольск муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына
үзгәрешләр кертү хакында »

2008 елның 29 декабрендагы 145-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Алабуга муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

2008 елның 29 декабрендагы 146-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Теләче муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" һәм "Питрәч муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы законнарына үзгәрешләр кертү хакында » 

2008 елның 29 декабрендагы 147-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм "Кама Тамагы муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 

2008 елның 30 декабрендагы 149-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен, Татарстан Республикасы административ-территориаль корылышын үзгәртү һәм "Түбән Кама муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»

 Депутат мөнбәре
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
ҺАДИЕВ Таһир Галимҗан улы
Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының бишенче чакырылыш ТР Дәүләт Советында эшчәнлеге
"Татарстан" радиосының "Депутат каналы" 21 май, 2019 ел
Сылтамалар
Вакыйгалар календаре
дүшсишчәрпәнҗҗомшимякш
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
Сайттагы яңалык
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
24 октябрь 2019
Яңалыкларга язылу
Сайтта сораштыру
Сезнеңчә яңа сайтта нәрсә җитешми?
интерактивлык, кире элемтә
рәсми документлар
фото һәм видео материаллар
җавап бирергә кыенсынам
Сылтамалар
Портал муниципальных образований Республики Татарстан
 Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми сайты, 2008 - 2016 еллар.
Сайтның администраторы
Материаллардан файдаланганда чыганакка сылтама ясау мәҗбүри.