2011 ел

2011 елның 23 мартындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында яңа төзелгән муниципаль берәмлекләрдә җирле үзидарә органнарын оештыру турында Татарстан Республикасы аерым закон актларының үз көчләрен югалтуын тану хакында»

2011 елның 18 апрелендәге 8-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү турында һәм "Теләче муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында»

2011 елның 19 маендагы 20-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Менделеевск районы буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 19 маендагы 21-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында гражданнарны медицина иминләштерүе өлкәсендәге Татарстан Республикасы аерым закон актларының (закон актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуын тану турында»

2011 елның 19 маендагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Алабуга районы һәм Алабуга шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 19 маендагы 25-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен үзгәртү һәм
“Чүпрәле муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында
»

2011 елның 20 маендагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында»

2011 елның 16 июнендәге 27-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Казан шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 16 июнендәге 28-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Арча районы буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 21 июнендәге 31-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«2010 елгы Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында»

2011 елның 21 июнендәге 32-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«2010 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында»

2011 елның 30 июнендәге 33-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Хезмәт ветераны» исемен бирү тәртибе һәм шартлары турында»

2011 елның 30 июнендәге 36-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Питрәч муниципаль районының Званка һәм Кощаково авыл җирлекләрен үзгәртеп кору һәм “Питрәч муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында»

2011 елның 1 августындагы 44-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Чаллы шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 1 августындагы 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Түбән Кама районы һәм Түбән Кама шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 1 августындагы 46-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Зеленодольск районы һәм Зеленодольск шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 1 августындагы 47-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Чистай районы һәм Чистай шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 1 августындагы 48-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында янгыннан ирекле саклау турында»

2011 елның 1 августындагы 49-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы Әлмәт районы һәм Әлмәт шәһәре буенча Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларының суд участоклары чикләре турында»

2011 елның 1 августындагы 50-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында дәүләти-хосусый партнерлык турында»

2011 елның 1 августындагы 53-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрне үзгәртеп кору һәм “Арча муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында»

2011 елның 1 августындагы 59-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында»

2011 елның 10 октябрендәге 68-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасында инвестиция салым кредиты турында»

2011 елның 10 октябрендәге 72-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Гражданнарның торак хокукларын яклауны тәэмин итү турында»

2011 елның 10 октябрендәге 74-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре турында»

2011 елның 10 октябрендәге 77-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Татарстан Республикасы территориясендә җиңел таксиларда пассажирлар йөртү һәм багаж ташу турында»

2011 елның 18 ноябрендәге 87-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Аерым муниципаль берәмлекләрне үзгәртеп кору һәм “Актаныш муниципаль районы” муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында»

2011 елның 13 декабрендәге 103-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы паспорты

«Энергияне сак тоту өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым закон актларының (закон актлары нигезләмәләренең) үз көчләрен югалтуларын тану турында»