Мероприятия

25 июнь 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет
24 июнь 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре һәм идарә җитәкчеләре катнашында киңәшмә
202 нче кабинет, 9:00
15 апрель 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет
08 апрель 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет, 10.00
18 март 2019
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык алтынчы утырышы
10.00
12 март 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы
10.00
11 март 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре һәм идарә җитәкчеләре катнашында киңәшмә
202 нче кабинет, 9:00
11 март 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет, 10.30
04 март 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет, 10.00
14 гыйнвар 2019
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре һәм идарә җитәкчеләре катнашында киңәшмә
202 нче кабинет, 9:00
17 декабрь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет, 10.30
13 декабрь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы
10.00
12 ноябрь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы
10.00
12 ноябрь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет
24 сентябрь 2018
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырыгынчы утырышы
10.00
24 сентябрь 2018
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышы
12.00
17 сентябрь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы
10.00
14 июнь 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы
10.00
28 май 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә
506-нчы кабинет, 10.00
28 май 2018
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасарлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының комитет рәисләре һәм идарә җитәкчеләре катнашында киңәшмә
202 нче кабинет, 9:00
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]