Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссияләре

Сәламәтлек саклау өлкәсендә дәүләт программаларын гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча

Состав