Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасы

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эшчәнлеген хокукый, оештыру, документлар белән тәэмин итү, аналитик, мәгълүмати, финанс, матди-техник, социаль-көнкүреш ягыннан тәэмин итүне гамәлгә ашыра.

Аппарат эшчәнлеге белән гомуми җитәкчелекне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Мөхәммәтшин Фәрит Хәйрулла улы гамәлгә ашыра.

Аппаратны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре Маврина Лилия Николаевна җитәкли. 


Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Секретаре

Маврина Лилия Николаевна

Тел.: (843) 267-63-51
e-mail: sekretar@gossov.tatarstan.ru
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппаратының структур бүлекчәләре 


۩ Дәүләт Советы Рәисе секретариаты, аналитика бүлеген дә кертеп
Тел.: (843) 267-63-02
e-mail: first@gossov.tatarstan.ru


۩ Оештыру идарәсе:
Тел.: (843) 267-63-61
e-mail: Artur.Idiatullin@tatar.ru 


۩ Хокук идарәсе:
Тел.: (843) 267-63-71

 • Конституциячел законнар бүлеге
 • Граждан законнары бүлеге
 • Социаль законнар бүлеге
 • Законнар мониторингы һәм коррупциягә каршы экспертиза секторы


۩ Эшләр идарәсе:
Тел.: (843) 267-63-81
e-mail: uprdel@gossov.tatarstan.ru 

 • Финанс бүлеге
 • Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эшчәнлеген мәгълүмати-технологик тәэмин итү бүлеге, ишәйтү-күбәйтү бүлекчәсен дә кертеп
 • дәүләт сатып алулары секторы
 • Татарстан Республикасы Дәүләт Советы чараларына хезмәт күрсәтү һәм аның биналарын тоту бүлекчәсе, җитештерү-техник хезмәтне дә кертеп

۩ Документлар белән тәэмин итү идарәсе:
Тел.: (843) 267-63-91
e-mail: udo@gossov.tatarstan.ru

 • Контроль һәм эшләр башкару бүлеге
 • Беркетмә бүлеге
 • Татарстан Республикасы Дәүләт Советының норматив-хокукый документлары текстларын тәрҗемә итү һәм тәңгәлләштерү бүлеге
 • Редакцион-лингвистик экспертиза бүлеге

۩ Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге
Тел.: (843) 267-64-01
e-mail: kadry@gossov.tatarstan.ru


۩ Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү бүлеге
Тел.: (843) 267-63-94
e-mail: letter@gossov.tatarstan.ru


۩ Матбугат хезмәте
Тел.: (843) 267-64-90
e-mail: pressa@gossov.tatarstan.ru

 

Шулай ук кара

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасының график сурәте (Дәүләт Советы Президиумының 2016 елның 4 мартында № 1104-V ДС номерлы карары белән расланды)

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы Карары 2016 елның 4 мартында № 1104-V ДС "Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасына үзгәрешләр кертү турында"

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы Карары 2014 елның 23 октябрендә № 42-V ДС "Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасын үзгәртү һәм штат санын кыскарту турында" Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумының 2010 елның 22 октябрендәге 1205-IV ДС номерлы карары белән расланды

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы Карары 2013 елнын 17 декабре № 3233-IV ДС "Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Аппараты структурасына үзгәреш кертү турында"