Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары


2969-V ДС «Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (604-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(233кб)

 
2968-V ДС «Татарстан Республикасы дәүләт торак фондыннан һәм муниципаль торак фондыннан социаль наем шартнамәләре буенча гражданнарның аларга торак урыннары бирү хокукларын гамәлгә ашыру турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 604-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(241кб)

 
2967-V ДС «Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (595-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(242кб)

 
2966-V ДС «Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза ясау тәртибе турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 595-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(250кб)

 
2965-V ДС «Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 41 статьясындагы унынчы абзацының гамәлдә булуын туктатып тору турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (597-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(215кб)

 
2964-V ДС «Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 41 статьясындагы унынчы абзацының гамәлдә булуын туктатып тору турында» Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» 597-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(215кб)

 
2963-V ДС «Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» Татарстан Республикасы законы хакында (599-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(189кб)

 
2962-V ДС «Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» 599-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(193кб)

 
2961-V ДС «Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» Татарстан Республикасы законы хакында (591-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(188кб)

 
2960-V ДС «Федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына бюджет кредитлары бирү турындагы килешүләргә өстәмә килешүләр раслау хакында» 591-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(186кб)

 
2959-V ДС «Муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү турында» Татарстан Республикасы Законының 7 һәм 10 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (600-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(291кб)

 
2958-V ДС «Муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүне дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль вазыйфаларны, контракт буенча җирле администрация башлыгы вазыйфасын биләүче затлар тарафыннан тапшырылган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү турында» Татарстан Республикасы Законының 7 һәм 10 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 600-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(286кб)

 
2957-V ДС «2030 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасының ягулык-энергетика комплексын үстерү стратегиясен раслау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (602-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(211кб)

 
2956-V ДС «2030 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасының ягулык-энергетика комплексын үстерү стратегиясен раслау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында» 602-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(216кб)

 
2955-V ДС «Китапханәләр һәм китапханә эше турында» Татарстан Республикасы законы хакында (587-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(155кб)

 
2954-V ДС «Китапханәләр һәм китапханә эше турында» 587-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(142кб)

 
2953-V ДС «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы хакында (583-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(179кб)

 
2952-V ДС «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 583-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(177кб)

 
2951-V ДС Сакаев Артур Искәндәр улының Татарстан Республикасы судьяларының квалификация коллегиясендә җәмәгатьчелек вәкиле вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(221кб)

 
2950-V ДС Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(188кб)

 
2949-V ДС Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(533кб)

 
2948-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык тугызынчы утырышы көн тәртибе турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(2088кб)

 
2930-V ДС Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итүнең яңа системасына күчүнең беренче йомгаклары турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(729кб)

 
2929-V ДС “Нотариат турында Россия Федерациясе законнары нигезләренең 34(4) статьясына һәм “Юридик затларны һәм индивидуаль эшкуарларны дәүләт теркәвенә алу турында” Федераль законның 7(1) статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 687097-7 номерлы федераль закон проекты турында (“Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталы” федераль дәүләт мәгълүмат системасыннан файдаланып, мәгълүмат бирү хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(289кб)

 
2928-V ДС “Полиция турында” Федераль законның 13 статьясына үзгәреш кертү хакында” 694490-7 номерлы федераль закон проекты турында (полиция хезмәткәрләренең җәмәгать урыннарында исерек хәлдә булган затларны махсуслаштырылган учреждениеләргә китерүе өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(227кб)

 
2927-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында” 127297-7 номерлы федераль закон проекты турында (гражданнар автобус, трамвай, троллейбус түбәләрендә яисә пассажирлар йөртү өчен җайлаштырылмаган башка урыннарда барган өчен административ җаваплылык билгеләү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(251кб)

 
2926-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 2.4, 19.5, 19.7 һәм 23.74 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 672511-7 номерлы федераль закон проекты турында (микрофинанс оешмаларына Россия Банкы күрсәтмәләрен үтәмәгән өчен административ җаваплылыкны киметү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(251кб)

 
2925-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19.6.1 статясына үзгәреш кертү хакында” 678404-7 номерлы федераль закон проекты турында (вазыйфаи затларның дәүләт контроле (күзәтчелеге), муниципаль контроль турында законнар таләпләрен үтәмәве өчен административ җаваплылык хакындагы нигезләмәләрне төгәлләштерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(262кб)

 
2924-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 23.1 һәм 28.3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” (сатып алуларны һәм һәм контрактны үтәүне планлаштырганда сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнарны бозуның кайберләре өчен административ җаваплылыкка тарту механизмнарын төгәлләштерү хакында) 685434-7 номерлы федераль закон проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(276кб)

 
2923-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 4.5 статьясына түләү вакыты узган бурычны кайтару эшчәнлеген гамәлгә ашырганда физик затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау хакындагы законнар таләпләрен бозган өчен административ җаваплылыкка тарту вакытын озайту өлешендә үзгәреш кертү турында” 690358-7 номерлы федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(282кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]