Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары


2922-V ДС “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 4.5 статьясындагы 1 өлешенә үзгәрешләр кертү хакында (иминләштерүчене алмаштырганда иминләштерелгән затларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен бозуга китергән дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары турында законнарны бозу өчен җаваплылыкка тарту вакытын озайту өлешендә)” 686802-7 номерлы федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(287кб)

 
2921-V ДС “Коррупциягә каршы тору турында” Федераль законның 3 статьясына үзгәреш кертү хакында” 688581-7 номерлы федераль закон проекты турында (коррупциягә каршы тору принципларын тулыландыру өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(203кб)

 
2920-V ДС “Россия Федерациясе милли гвардия гаскәрләре турында” Федераль законның 9 статьясына үзгәреш кертү хакында” 678441-7 номерлы федераль закон проекты турында (милли гвардия гаскәрләренең дәүләт һәм муниципаль органнар белән хезмәттәшлеген оештыру тәртибе өлешендә
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(240кб)

 
2919-V ДС “Инфекцияле авыруларны иммунопрофилактикалау турында” Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында” 691078-7 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе Хөкүмәтенең профилактик прививкаларның илкүләм календарен гамәлгә ашыру турындагы еллык доклады хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(240кб)

 
2918-V ДС “Гражданнарның сәламәтлеген тирә-юньдәге тәмәке төтене йогынтысыннан һәм тәмәке тарту зыяныннан саклау турында” Федераль законның 18 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 684924-7 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе территориясе буенча маркировкаланмаган тәмәке продукциясен күчерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(260кб)

 
2917-V ДС “Россия Федерациясенең аерым закон актларына сак астында һәм төзәтү учреждениеләрендә тиешле шартлар тәэмин итмәүгә бәйле хокук бозулардан хокукый яклауның компенсатор суд чарасын камилләштерү өлешендә үзгәрешләр кертү турында” Федераль закон кабул ителүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясе Салым кодексының 333(19) статьясына үзгәреш кертү хакында” 711844-7 номерлы федераль закон проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(282кб)

 
2916-V ДС “Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 284 һәм 427 статьяларына үзгәрешләр кертү турында” 388996-7 номерлы федераль закон проекты турында (оешмалар – техник-гамәлгә кертү тибындагы махсус икътисадый зоналар резидентлары өчен салым ташламалары билгеләү хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(246кб)

 
2915-V ДС “Россия Федерациясе Хезмәт кодексына мәгариф һәм фән өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыра торган федераль башкарма хакимият органнары структурасын үзгәртүгә бәйле рәвештә үзгәрешләр кертү турында” 695456-7 номерлы федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(228кб)

 
2914-V ДС “Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 262 статьясындагы 2 өлешенә авыл җирендә эшләүче хатын-кызларга гарантияләр билгеләү өлешендә үзгәрешләр кертү турында” 691690-7 номерлы федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(214кб)

 
2913-V ДС “Этил спирты, алкоголь продукциясе һәм спиртлы продукция җитештерүне һәм аларның әйләнешен дәүләт җайга салуы турында һәм алкоголь продукциясен куллануны (эчүне) чикләү хакында” Федераль законның 16 статьясына үзгәреш кертү турында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Удмурт Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(294кб)

 
2912-V ДС “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 40 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 680572-7 номерлы федераль закон проекты турында (муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларына коррупциячел хокук бозулар өчен каралган чараларны билгеләү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(260кб)

 
2911-V ДС “Коррупциягә каршы тору турында” Федераль законның 12(1) статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 680571-7 номерлы федераль закон проекты турында (вәкаләтләрен даими булмаган нигездә гамәлгә ашыручы авыл җирлекләре депутатларының керемнәрен декларацияләү тәртибен гадиләштерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(234кб)

 
2910-V ДС Татарстан Республикасында Дәүләт хезмәт инспекциясе мәгълүматы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(289кб)

 
2909-V ДС “Әйләнә-тирә мохитне саклау турында” Федераль законның 6 статьясына үзгәреш кертү хакында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(410кб)

 
2908-V ДС “Россия Федерациясендә юл хәрәкәтен оештыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында” Федераль законның 13 статьясына үзгәреш кертү турында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(436кб)

 
2907-V ДС “Россия Федерациясе Җинаять кодексының 157 статьясына үзгәреш кертү турында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(359кб)

 
2906-V ДС “Россия Федерациясе Җинаять кодексының 157 статьясына үзгәреш кертү турында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(475кб)

 
2905-V ДС “Россия Федерациясе Гаилә кодексының 113 статьясына һәм “Үтәтү эшен алып бару турында” Федераль законның 102 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(422кб)

 
2904-V ДС “Һөнәр берлекләре турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (585-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(189кб)

 
2903-V ДС “Һөнәр берлекләре турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 585-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(201кб)

 
2902-V ДС “Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында” Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (586-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(195кб)

 
2901-V ДС “Вөҗдан иреге турында һәм дини берләшмәләр турында” Татарстан Республикасы Законының 6 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 586-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(207кб)

 
2900-V ДС “Китапханәләр һәм китапханә эше турында” 587-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(267кб)

 
2899-V ДС “Татарстан Республикасында ветеринария эше турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (584-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(196кб)

 
2898-V ДС “Татарстан Республикасында ветеринария эше турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 584-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(211кб)

 
2897-V ДС “Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (592-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(198кб)

 
2896-V ДС “Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 592-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(205кб)

 
2895-V ДС “Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турында” Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (579-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(210кб)

 
2894-V ДС “Татарстан Республикасы дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турында” Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 579-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(218кб)

 
2893-V ДС “Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (582-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(231кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]    [ 6 ]