Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары


2999-V ДС «Россия Федерациясе субъектлары иҗтимагый палаталарын оештыруның һәм аларның эшчәнлегенең гомуми принциплары турында» Федераль законның 8 статьясына үзгәреш кертү хакында» 721797-7 номерлы федераль закон проекты турында (Россия Федерациясе субъектлары иҗтимагый палаталарын төзү тәртибен төгәлләштерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(242кб)

 
2998-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 6.17 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 717204-7 номерлы федераль закон проекты турында (сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә торган мәгълүматтан балаларны яклау хакындагы законнарны бозган өчен административ җаваплылыкны төгәлләштерү турында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(240кб)

 
2997-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 23.1 һәм 28.3 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Мурманск өлкә Думасының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(235кб)

 
2996-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Калуга өлкәсе Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(227кб)

 
2995-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Кабарда-Балкар Республикасы Парламентының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(235кб)

 
2994-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 15.33(2) статьясына үзгәреш кертү хакында» 724021-7 номерлы федераль закон проекты турында (Пенсия фонды органнарына белешмәләр тапшыру тәртибен һәм срокларын бозган өчен административ җаваплылыкка тарту мәсьәләсе буенча Конституция Суды Карарын гамәлгә ашыру максатларында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(262кб)

 
2993-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 28.7 статьясына үзгәреш кертү хакында» 707410-7 номерлы федераль закон проекты турында (күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез мөлкәт объектларын өлешле төзүдә катнашу мөнәсәбәтләрен җайга сала торган законнар нормаларын бозу хакындагы эшләр кысаларында административ тикшерү үткәрү мөмкинлеге бирү өчен)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(258кб)

 
2992-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 699098-7 номерлы федераль закон проекты турында (предметы һәм саны исәпкә алынырга тиешле дару препаратлары сату кагыйдәләрен һәм тәртибен бозган өчен административ җаваплылык билгеләү хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(231кб)

 
2991-V ДС «Полиция турында» Федераль законның 12 һәм 17 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында» 706820-7 номерлы федераль закон проекты турында (присяжный утырышчыларга кандидатлар хакында мәгълүмат бирү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(201кб)

 
2990-V ДС «Россия Федерациясенең аерым закон актларына җәмәгать урыннарында исерек хәлдә, наркотиклардан яисә башка агулы матдәләрдән исерү хәлендә булган, мөстәкыйль рәвештә йөрү яисә тирә-юньдә ориентлашу сәләтен югалткан затларга ярдәм күрсәтү өлешендә үзгәрешләр кертү турында» 709181-7 номерлы федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(246кб)

 
2989-V ДС «Иминият пенсияләре турында» Федераль законның 17 статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 673331-7 номерлы федераль закон проекты турында (авыл хуҗалыгында дәвамлы эш стажы булган затларга, яшәү урынына бәйсез рәвештә, беркетелгән түләүне арттыруны билгеләү хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(220кб)

 
2988-V ДС «Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексына һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законның 16 статьясына үзгәреш кертү хакында» 719774-7 номерлы федераль закон проекты турында («дача амнистиясе» хакында)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(200кб)

 
2987-V ДС «Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 427 статьясына үзгәрешләр кертү турында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Ростов өлкәсе Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(232кб)

 
2986-V ДС Татарстан Республикасында Бакчачы көнен билгеләү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(185кб)

 
2985-V ДС Гражданнар тарафыннан бакчачылык, яшелчәчелек яисә дача хуҗалыгы алып бару өчен төзелгән коммерциячел булмаган оешмаларның әлеге оешмаларны хуҗалык-көнкүреш өчен су белән тәэмин итү максатларында, җир асты байлыкларыннан файдалануга лицензия алмыйча, җир асты суларын чыгару хокукы срогын озайту мәсьәләсе буенча Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасы Рәисе В.В. Володинга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгате турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(329кб)

 
2984-V ДС Законнар һәм хокук куллану практикасы мониторингы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе эшчәнлеге турындагы мәгълүмат хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(172кб)

 
2983-V ДС Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы Яшьләр парламенты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(4500кб)

 
2982-V ДС Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Регламентына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1329кб)

 
2981-V ДС Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары вәкилләренең киңәшмәсе турындагы нигезләмәне раслау хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1278кб)

 
2980-V ДС «Россия Федерациясендә автомобиль юллары турында һәм юл эшчәнлеге хакында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законның 31(1) статьясына үзгәреш кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(276кб)

 
2979-V ДС «Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 13.20 статьясына үзгәреш кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(342кб)

 
2978-V ДС «Россия Федерациясе субъектларында җәмәгать судьяларының һәм суд участокларының гомуми саны турында» Федераль законның 1 статьясына үзгәреш кертү хакында» федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(467кб)

 
2977-V ДС Татарстан Республикасы референдумына чыгару өчен тәкъдим ителә торган мәсьәләнең законнарга туры килүен тикшерү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(355кб)

 
2976-V ДС «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 601-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(282кб)

 
2975-V ДС «Татарстан Республикасы Гаилә кодексына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы хакында (598-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(160кб)

 
2974-V ДС «Татарстан Республикасы Гаилә кодексына үзгәрешләр кертү турында» 598-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(167кб)

 
2973-V ДС «Татарстан Республикасы Җир кодексының 33(3) статьясына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы законы турында (603-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(167кб)

 
2972-V ДС «Татарстан Республикасы Җир кодексының 33(3) статьясына үзгәрешләр кертү турында» 603-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(169кб)

 
2971-V ДС «Җир асты байлыклары турында» Татарстан Республикасы Законының 35(8.2) статьясына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы законы турында (596-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(186кб)

 
2970-V ДС «Җир асты байлыклары турында» Татарстан Республикасы Законының 35(8.2) статьясына үзгәрешләр кертү хакында» 596-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 11 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(189кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]