Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарлары


1855-V ДС Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясен формалаштыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(34кб)

 
1854-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2017 елның 11 июлендәге утызынчы утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(40кб)

 
1853-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утызынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(45кб)

 
1852-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утызынчы утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(29кб)

 
1788-V ДС “Россия Федерациясенең аерым закон актларына рөхсәт ителгән максималь авырлыгы 12 тоннадан артык булган транспорт чаралары белән автомобиль юлларына китерелә торган зыянны каплау хисабына түләү алуны юкка чыгаруга бәйле рәвештә үзгәрешләр кертү турында” федераль закон проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(27кб)

 
1787-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2017 елның 22 июнендәге егерме тугызынчы утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(39кб)

 
1786-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме тугызынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(60кб)

 
1785-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме тугызынчы утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(248кб)

 
1752-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2017 елның 11 маендагы егерме сигезенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(44кб)

 
1751-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(55кб)

 
1750-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме сигезенче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 4 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(34кб)

 
1701-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2017 елның 17 апрелендәге егерме җиденче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 13 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(42кб)

 
1700-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 13 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(60кб)

 
1699-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме җиденче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 13 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(26кб)

 
1654-V ДС “Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитетлары каршындагы эксперт советлары турында” 2014 елның 16 декабрендәге 250-V ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карары белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы эксперт советы турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(437кб)

 
1653-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2017 елның 21 мартындагы егерме алтынчы утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(959кб)

 
1652-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме алтынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(2565кб)

 
1651-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме алтынчы утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2017 елның 15 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(250кб)

 
1544-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2016 елның 26 декабрендәге егерме дүртенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 15 декабрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(36кб)

 
1543-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 15 декабрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(37кб)

 
1542-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме дүртенче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 15 декабрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(20кб)

 
1482-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2016 елның 28 ноябрендәге егерме өченче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 21 ноябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(34кб)

 
1481-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 21 ноябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(51кб)

 
1480-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының егерме өченче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 21 ноябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(21кб)

 
1428-V ДС Т.Г. Һадиевны “Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен” орден медале белән бүләкләүгә тәкъдим итү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(285кб)

 
1426-V ДС Массакүләм мәгълүмат чаралары журналистларын һәм техник белгечләрен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршында аккредитацияләү кагыйдәләре турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(69кб)

 
1425-V ДС “Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы” Татарстан Республикасы Дәүләт Советының рәсми вакытлы басмасы турында нигезләмәне раслау хакында” 2013 елның 23 маендагы 2924-IV ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(37кб)

 
1424-V ДС Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты каршындагы Эксперт советы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(39кб)

 
1423-V ДС Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юлламасындагы Татарстан Республикасы Президенты тәкъдимнәрен гамәлгә ашыру буенча 2017 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советының чаралар планы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(178кб)

 
1422-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2016 елның 3 ноябрендәге егерме икенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2016 елның 26 октябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(39кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]    [ 6 ]    [ 7 ]