Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарлары


3007-V ДС "Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 20 сентябрендәге беренче утырышына чакырылучылар турында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(511кб)

 
3006-V ДС "Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 20 сентябрендәге беренче утырышын телевидение һәм радио аша турыдан-туры трансляцияләү турында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(147кб)

 
3005-V ДС "Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының беренче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(532кб)

 
3004-V ДС "Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының беренче утырышын чакыру турында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(139кб)

 
3003-V ДС "Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары вәкилләре киңәшмәсен чакыру турында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(634кб)

 
3002-V ДС "Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлауларның нәтиҗәләре турында Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе М.Р. Шаһиәхмәтов мәгълүматы хакында"
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 13 сентябрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(159кб)

 
2945-V ДС “Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларының Татарстан Республикасында социаль юнәлешле коммерциясез оешмаларның попечительлек һәм күзәтчелек советлары эшчәнлегендә катнашуы турында” 2014 елның 19 ноябрендәге 155-V ДС номерлы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарын үтәү хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(322кб)

 
2944-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 11 июлендәге кырык тугызынчы утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(588кб)

 
2943-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык тугызынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1527кб)

 
2942-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык тугызынчы утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 4 июлендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(161кб)

 
2931-V ДС «Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында» Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру барышы хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 18 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1531кб)

 
2863-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 5 июнендәге кырык сигезенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 29 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(638кб)

 
2862-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык сигезенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 29 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1295кб)

 
2861-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык сигезенче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 29 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(177кб)

 
2860-V ДС “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында” Федераль законның 40 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 680572-7 номерлы федераль закон проекты турында (муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларына коррупциячел хокук бозулар өчен билгеләнә торган җаваплылык чараларын билгеләү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(271кб)

 
2859-V ДС “Коррупиягә каршы тору турында” Федераль законның 12(1) статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 680571-7 номерлы федераль закон проекты турында (вәкаләтләрен даими булмаган нигездә башкаручы авыл җирлекләре депутатларының керемнәрен декларацияләү тәртибен гадиләштерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 маенда кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(245кб)

 
2816-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 22 апрелендәге кырык җиденче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 16 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(697кб)

 
2815-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык җиденче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 16 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1389кб)

 
2814-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык җиденче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 16 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(159кб)

 
2759-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 18 мартындагы кырык алтынчы утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 12 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(160кб)

 
2758-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык алтынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 12 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1435кб)

 
2757-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык алтынчы утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 12 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(154кб)

 
2756-V ДС “Дәүләт социаль ярдәме турында” Федераль законның 12(1) статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 657895-7 номерлы федераль закон проекты турында (эшләмәүче пенсионерларның пенсиясенә социаль өстәмәнең күләмен билгеләү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 мартында кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(291кб)

 
2671-V ДС Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комитетларыннан һәм депутат берләшмәләреннән Татарстан Республикасы Президентына җибәрелә торган мәсьәләләр исемлеге хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 февралендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(1793кб)

 
2670-V ДС 2019 елга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы эшен оештыру буенча чараларның якынча планы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 февралендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(13208кб)

 
2669-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2019 елның 14 февралендәге кырык бишенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 февралендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(656кб)

 
2668-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык бишенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 февралендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(2166кб)

 
2667-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык бишенче утырышын чакыру турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2019 елның 7 февралендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(157кб)

 
2604-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 2018 елның 19 декабрендәге кырык дүртенче утырышына чакырылучылар турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2018 елның 13 декабрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(606кб)

 
2603-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык дүртенче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы тарафыннан 2018 елның 13 декабрендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(174кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]