Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карарлары


2892-V ДС “Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә ашыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 582-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(243кб)

 
2891-V ДС “Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (589-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(235кб)

 
2890-V ДС “Салым салуның гадиләштерелгән системасын кулланучы салым түләүчеләр өчен дифференциацияләнгән салым ставкаларын билгеләү турында” Татарстан Республикасы Законының 2 статьясына үзгәреш кертү хакында” 589-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(230кб)

 
2889-V ДС “Оешмалар мөлкәтенә салым турында” Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (588-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(192кб)

 
2888-V ДС “Оешмалар мөлкәтенә салым турында” Татарстан Республикасы Законының 3 һәм 5 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 588-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(201кб)

 
2887-V ДС “Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы турында” Татарстан Республикасы Законының 6 статьясындагы 5 өлешенең үз көчен югалтуын тану хакында” Татарстан Республикасы законы турында (593-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(209кб)

 
2886-V ДС “Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы турында” Татарстан Республикасы Законының 6 статьясындагы 5 өлешенең үз көчен югалтуын тану хакында” 593-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(221кб)

 
2885-V ДС “Татарстан Республикасы Конституция суды турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 583-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(274кб)

 
2884-V ДС “Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (590-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(198кб)

 
2883-V ДС “Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 28 статьясына үзгәреш кертү хакында” 590-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(185кб)

 
2882-V ДС 2018 елда Татарстан Республикасы Хисап палатасы эше турындагы хисап хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(319кб)

 
2881-V ДС “Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (572-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(205кб)

 
2880-V ДС “Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 572-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(185кб)

 
2879-V ДС “Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (578-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(193кб)

 
2878-V ДС “Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 578-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(175кб)

 
2877-V ДС “Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелеше турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (575-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(208кб)

 
2876-V ДС “Татарстан Республикасының административ-территориаль төзелеше турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 575-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(191кб)

 
2875-V ДС “2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” Татарстан Республикасы законы турында (594-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(212кб)

 
2874-V ДС “2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 594-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(198кб)

 
2873-V ДС “2018 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында” Татарстан Республикасы законы хакында (581-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(197кб)

 
2872-V ДС “2018 елгы Татарстан Республикасы Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында” 581-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(189кб)

 
2871-V ДС “2018 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында” Татарстан Республикасы законы хакында (580-5 номерлы проект)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(176кб)

 
2870-V ДС “2018 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турында” 580-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(171кб)

 
2869-V ДС “Халыкара медицина кластеры һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(414кб)

 
2868-V ДС Алтынчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(184кб)

 
2867-V ДС Татарстан Республикасы Казан шәһәренең Идел буе суд районы буенча 3 нче суд участогы җәмәгать судьясы вазыйфаларын башкару турынд
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(212кб)

 
2866-V ДС Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(286кб)

 
2865-V ДС Р.А. Шәйхетдиновны Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары итеп билгеләп куюны килештерү турында
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(221кб)

 
2864-V ДС Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык сигезенче утырышы көн тәртибе турынд
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2018 елның 5 июнендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(2667кб)

 
2856-V ДС “Наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр турында” Федераль законның 1 һәм 44 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 672181-7 номерлы федераль закон проекты турында (“наркомания белән авыручы” төшенчәсен төгәлләштерү өлешендә)
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 2019 елның 22 апрелендә кабул ителде
Документны күчереп алырга...
(204кб)

 
[ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]    [ 6 ]    [ 7 ]